Google adwords - annonsering online, nu är det endast fyra i toppen och högerspalten tas bort.

Vad kostar Google-annonsering?

Jag får ofta frågan vad Google-annonsering kostar per klick. Det går inte att svara på eftersom ett klick kan kosta allt från 0,50 SEK upp till 650 SEK eller mer, även om det sällan ger värde för pengarna att betala så mycket som 650 SEK per klick.

Google adwords - annonsering online, nu är det endast fyra i toppen och högerspalten tas bort.

Fel att fokusera på vad Adwords kostar per klick

Egentligen är det dock fel att bara fokusera på kostnad per klick. Det är kostnaden per order eller per genomfört köp som är intressant. Inom affiliatemarknadsföring så betalar annonsören ofta en procentuell andel av intäkten, eller en fast provision. Annonsören kan då avslå provision för köp som inte genomförts (exempelvis returer). Den som annonserar på Google bör estimera hur stor andel av trafiken från Adwords som slutar i ett köp, för att kunna beräkna den genomsnittliga kostnaden per order. Den e-handlare som har mycket trafik kan gå ner på sökfrasnivå och beräkna den genomsnittliga kostnaden per sökfras eller grupp av sökfraser.

Vid köp direkt online, utan långa handläggningstider, är kostnad per genomfört köp det absolut bästa måttet. För att kunna mäta kostnad per köp krävs dock att mätpunkten är korrekt placerad. Att placera ut koden för genomförd order eller genomfört köp på rätt ställe slarvas det allt för ofta med. Många gånger sätts koden i början av ett formulär, i en kundkorg eller på en tacksida efter genomfört köp som kunden kan återvända till. Problemet med dessa mätpunkter är att de kan påverkas i efterhand och därför ge skeva resultat. För att få en korrekt mätning av kostnad per order eller genomfört köp gäller det att ha en mätpunkt som inte går att påverka efter att köpet är genomfört. Ibland kan det vara svårt, särskilt för företag som vill erbjuda sina kunder flexibilitet och möjlighet att påverka en kundkorg från det att betalning har skett tills varorna skickas. Det kan exempelvis gälla klädföretag eller andra vars kunder fyller på kundkorgar i omgångar innan ett köp genomförs. Att balansera mellan att ge kunder flexibiltet och att kunna följa upp på rätt sätt är inte alltid lätt. Det gäller dock att ha kunskap om för- och nackdelar med val av mätpunkt samt att kunna använda sig av exempelvis schablontal för att komma så nära en korrekt mätning som möjligt. Så innan du sätter igång en ny annonskampanj: se till att ha koll på mätpunkten för konvertering