Vad är affiliatemarknadsföring?

Affiliatemarknadsföring började som partnersprogram, ett av de första onlineföretagen att dra igång ett eget affiliateprogram var Amazon som startade sitt associate program 1996, men redan fyra år innan 1989 (samma år som World Wide Web lanserades) så var det första affiliateprogrammet PC Flowers & Gifts igång.

affiliateprogrammet PC Flowers & Gifts

Idag kallas affiliatemarknadsföring ibland också för prestationsbaserad marknadsföring (performance marketing) eftersom affärsmodellen går ut på att betalning för marknadsföringen endast sker mot prestation i form av en försäljning eller en registrering av ett lead. Ett lead kan vara en registrerad nyhetsbrevsprenumerant eller en låneansökan som ännu inte har behandlats. Annonsören och publicisten förhandlar om kostnaden för prestation, om den ska vara fast eller procentuell samt vilken prestation som ska vara underlag för betalning. När det gäller låneansökningar eller ansökan om kreditkort vill annonsörer helst inte betala per ansökan eftersom en hög andel avslagna ansökningar leder till mer administration och högre kostnader. Som incitament för att publicisterna ska styra marknadsföringen mot målgrupper som har en högre chans att få godkänt på sina ansökningar betalar då annonsören högre ersättning per godkänd ansökan än om betalning hade utgått per registrerad ansökan. Publicister med sofistikerade analysverktyg som har god insikt i hur de ska nå ut till rätt målgrupper premieras då framför publicister som leder alla besökare till registrering. Inom vissa branscher, som Finans, föredrar publicister ofta fasta provisioner medan det inom detaljhandeln är vanligare att betala ut ersättning som en andel av den totala försäljningssumman. Inom resebranschen är båda varianterna vanliga, ibland med hybrider där publicister får en fast summa för korta resor och en procentuell andel för längre interkontinentala resor.

Idag finns många sätt för publicister att ta betalt för annonsutrymme, det kan vara fasta kostnader som annonsörer betalar för olika annonspositioner eller CPM (Cost per thousand views) där annonsören betalar per tusen annonsvisningar. Båda sätten har sina nackdelar för annonsörer, det första då det inte garanterar visningar eller försäljning, det andra för att det inte garanterar försäljning. För publicister kan det dock kännas tryggt att ha fasta inkomster varje månad, eller att ta betalt per tusen annonsvisningar då publicister har en god uppfattning av hur många visningar sajtens olika sidor har dag för dag, vecka för vecka och månad för månad. För den publicist som har god kännedom om sina besökare och som kan matcha deras intressen med relevanta annonser går det dock att tjäna bättre på målgruppsanpassad annonsering. Affiliatemarknadsföring är en väg att gå, en annan är real-time-bidding (RTB) som är en typ av programmatic marketing där besökare som besöker en sida samtidigt ser olika annonser beroende på deras besöksprofiler. Genom analyser av besökares sidvisningar, och ibland även korskörningar med statistik från andra sajter eller sociala nätverk kan annonseringen styras så att den upplevs som mer relevant för besökarna. En annan form av programmatic är re-targeting eller re-marketing som Google kallar det. Re-targeting innebär att en cookie sparas på besökarens dator när denne är på exempelvis en e-handelssajt men inte avslutar sitt köp. När besökaren sedan går ut på ett socialt nätverk, besöker en tidningssajt eller någon annan sajt så visas produkter från e-handelssajten upp för att locka tillbaka besökaren. Re-targeting är ännu nytt och precis som när pop-ups var nya så används de ibland alldeles för mycket och för länge vilket skapar irritation snarare än köplust. Med allt fler publicister som tillhandahåller annonsplatser för re-targeting och annonsörer som implementerar det så genereras större mängder data, vilket leder till mer utvecklade analyser och i framtiden kommer troligtvis besökare uppskatta riktade annonser mer än annonser som inte upplevs relevanta.

Detta är inlägg 7, dag 7 i intitiativet #blogg100 som går ut på att skriva ett blogginlägg om dagen med start den 1 mars 2016. Detta är inlägg 7 av 100.