Etikettarkiv: Yrkesroller

bild på yrkespersoner för att illustrera olika yrkesroller inom digital marknadsföringYrkesrollerna inom internetmarknadsföring blir allt fler. En tjänst kan ha flera olika namn men ändå ha samma innehåll, en del företag använder svenska begrepp men inom digital marknadsföring är engelska titlar väldigt vanligt. För den som är ny i branschen kan det vara svårt att orientera sig bland alla varianter. Jag kommer därför försöka att ge svar på några av de frågor jag fått av studenter gällande olika yrkesroller inom onlinemarknadsföring.

Vad gör en projektledare?

Under större delen av 2017 har jag haft uppdrag som projektledare. Just nu håller jag, parallellt med mitt uppdrag som Chief Marketing Officer (CMO) på start-upen Adventure Box, på att ta fram underlag för framtida projekt hos den kund jag jobbat med under året. Jag trivs verkligen i rollen som projektledare. Det är utmanande, men spännande att jobba med team. Jag får ibland frågan vad en projektledare gör, och varför vuxna människor behöver någon som leder dem?

Maryem Nasri, projektledare på en bro över Klara sjö med Stockholms stadshus i bakgrunden. Fotograf: Caroline Frankesjö www.carolinefrankesjo.se
Fotograf: Caroline Frankesjö www.carolinefrankesjo.se

Vad är ett projekt?

Wikipedia har en utförlig förklaring av vad ett projekt är:

Projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett i förväg bestämt resultat.

Det latinska ordet för projekt projicere betyder egentligen utkast och betydde ursprungligen en plan. Från mitten av 1900-talet har ordet betydelse förskjutits till att förutom planeringen också avse genomförandet av planen.

En formell definition på projekt är [1]En temporär satsning för att framställa en unik vara eller tjänst.

  • Temporär avser att projektet har en viss varaktighet med en start och ett slut.
  • Satsning innebär att någon tilldelar projektet resurser av något slag.
  • Unik är att projektet avser att ta fram någonting som inte gjorts tidigare. Det unika kan ligga i det slutliga resultatet eller det sätt som detta framställs på.
  • Vara eller tjänst innebär att projektet syftar till att ta fram någonting, att det ska producera ett slutresultat. Slutresultatet kan vara konkret, till exempel en ny produkt för ett företag, ett nytt IT-system. Slutresultatet kan även vara mer abstrakt som en organisationsändring eller en tjänst.

Behövs verkligen en projektledare?

Visst kan jag också fråga mig ibland vilken nytta jag tillför som projektledare. Vissa dagar känns det som om jag bara skyfflar runt uppgifter. Då får jag för mig att om vi bara effektiviserar alla kommunikationsvägar inom teamet, så behövs jag inte. I den bästa av världar skulle det kanske fungera, och det finns säkert företag som får teamarbetet att fungera utan projektledare. När arbetet flyter på och teamet kommunicerar friktionsfritt så kan det kännas som om jag inte behövs. Det finns dock ett värde i att ha en person i teamet som har ”helikopterperspektiv”.

Vad är helikopterperspektiv?

Det var en rekryterare som förklarade begreppet ”helikopterperspektiv” för mig, när jag pluggade HR på 90-talet. Jag frågade hur det kom sig att en VD kunde hoppa mellan olika branscher. Rekryteraren förklarade att det finns fördelar med att en VD inte är specialist, utan generalist. Nu är jag inte VD, utan projektledare, men i det här fallet finns det en gemensam nämnare mellan VD och projektledare. Båda inhämtar information från specialister och bestämmer därefter färdriktning.

Projektledarens uppgifter

Projektledaren lägger fram en plan och följer upp under projektets gång. Projektledaren hjälper teamets medlemmar att prioritera uppgifter, boka möten och kommunicera med varandra. Projektledarens roll är att sopa undan grus som skaver i projektet. Att se till att arbetet flyter på och att alla kan fokusera på sina arbetsuppgifter.

Tidsplanering

En av de viktigaste uppgifterna en projektledare har är att lägga upp en tidsplan. Projekt är temporära satsningar, vilket innebär att projekt har ett slutdatum när allt ska vara klart. Planen behövs för att kunna följa upp och se till att projektet blir klart i tid. Det kan vara svårt för medlemmar i ett team att få en god översikt över hur lång tid andra teammedlemmar behöver för att kunna slutföra sina arbetsuppgifter. Projektledaren går igenom alla steg i arbetsprocessen och säkerställer att teamets medlemmar gör klart och lämnar vidare arbetsuppgifter och dokumentation i tid. För att det ska flyta på behöver projektledaren lägga in bufferttid. Det kan vara en extra dag vid överlämning för att ge utrymme för eventuella sjukdagar, korrekturläsning, buggtestning eller annat som gör att överlämningen drar ut på tiden. Projektledaren följer upp med medlemmarna och frågar om alla har tillgång till det material som behövs för att utföra arbetsuppgifterna.

Gruppdynamik

Projekt är tidsbegränsade uppdrag, vilket innebär att projekt ofta utförs med nya kombinationer av team-medlemmar. Eftersom varje projekt ofta har en ny uppsättning eller kombination av team-medlemmar så kan det ta tid för teamet att få kommunikationen att fungera friktionsfritt. Det kan räcka med att en eller två medlemmar byts ut för att gruppdynamiken ska bli en annan. Projektledarens roll är att se till att informationsflödet fungerar inom gruppen.

Team-medlemmar är också en del av ett annat team

Projekt brukar involvera team-medlemmar från olika avdelningar, ibland från olika företag. Det innebär att de flesta team-medlemmar också har ett annat team där de hör hemma. Vanligtvis har team-medlemmarna en chef som ansvarar för hur de fördelar sin tid och kompetens mellan olika projekt och den dagliga driften av verksamheten. På avdelningarna sköts det löpande arbetet. Sådana uppgifter som alltid kommer att behöva utföras. Ibland kan avdelningen ha mindre projekt där endast medlemmar från den egna avdelningen ingår. Då kanske det räcker med att rapportera direkt till chefen, utan att ha en projektledare för gruppen. När team-medlemmar kommer från olika avdelningar och företag så behövs någon som samordnar, underlättar kommunikation, planerar och rapporterar till uppdragsgivare och vid behov även till de olika team-medlemmarnas chefer.

Projektledarens helikopterperspektiv

Även om alla jobbar mot samma mål kan teammedlemmar ha olika bild av vad målet och vägen dit innebär. Projektledarens roll är att förtydliga projektmålet så att alla har en så samstämmig syn som möjligt. Projektledaren behöver ha viss kunskap om de olika sakområdena som ingår i projektet, men projektledaren behöver inte vara specialist inom något av sakområdena. Under projektets gång inhämtar projektledaren information från de olika medlemmarna om deras prioriteringar. Vid behov bestämmer projektledaren vilka arbetsuppgifter, eller projektdelar som ska prioriteras över andra. Då är det viktigt att projektledaren förstår informationen som ges av de olika specialisterna i teamet, och att projektledaren förstår vilka för- och nackdelar som olika vägval för med sig. Därför är det viktigt att projektledaren har kunskap om de olika områdena. Är projektledaren specialist inom ett område kan det finnas risk att projektledaren ”favoriserar” det egna sakområdet. Som projektledare är det viktigt att våga ställa frågor om sådant som man inte förstår.

Frågor som är bra för en projektledare att ställa är exempelvis:

  • hur lång tid kommer det att ta?
  • vad kommer det ha för påverkan på övriga delar i projektet?
  • hur stämmer detta överens med vårt gemensamma mål för projektet?
  • kan du utföra detta själv, eller behöver du hjälp av någon annan?
  • vilka resurser behöver du för att utföra detta?
  • hur står sig tid, personalresurser och kostnader mot den effekt vi får av detta?

Vid behov stämmer projektledaren av med projektets uppdragsgivare och säkerställer att det är deras målbild som gäller.

Jag älskar projektledning och skulle kunna skriva hur mycket som helst, men det får bli flera olika blogginlägg istället. Skriv gärna dina frågor om projekt och projektledning i kommentarsfältet nedan.

Marknad och kommunikation – allt i en och samma person?

Jag har sett att det finns ett stort intresse för yrkestitlar som relaterar till marknadsavdelningars ansvar, vilket inte är förvånande. Ett av de mest lästa blogginläggen på min blogg handlar om skillnaderna mellan marknadsassistent, marknadskoordinator och marknadsansvarig.

Marknad och kommunikation

På en del företag ligger fortfarande ”Marknad och kommunikation” som en gemensam avdelning. Avdelningen ansvarar då såväl för online- och offlinemarknadsföringsaktiviteter som för informationsmaterial och presskontakter. Andra företag har delat upp marknad från kommunikation, där uppdelningen grundas på om aktiviteterna är säljdrivande eller varumärkesbyggande. Många företag skiljer fortfarande inte på online och offlineaktiviteter, men när e-handeln växer måste företag ha specialistkompetens för att hävda sig på marknaden. Då kan inte en och samma person sköta alla aktiviteter helt ensam. I takt med att e-handeln ökar så tillkommer allt fler specialistroller inom marknadsavdelningen. På vissa företag har avdelningen till och med bytt namn till ”E-commerce”. Jag har också sett ”E-commerce-avdelningar” eller ”Digital marknad” som del av Marknadsavdelningen. Det finns oerhört många olika konstellationer. Ibland finns det rationella anledningar till uppdelningarna, men allt för ofta beror det på internpolitik hur uppdelningen ser ut.

Olika typer av arbetsuppgifter

Vi som jobbar med marknadsföring har länge försökt få ledningsgrupper att förstå skillnaden mellan säljdrivande och varumärkesbyggande aktiviteter. Fortfarande ser jag ofta jobbannonser som kräver helt skilda kompetenser, men också skilda personlighetstyper. Visst finns det generalister som kan hantera både detaljerade analyser och övergripande strategier och allt däremellan, men då ska generalisten ha möjlighet att arbeta tillsammans med specialister internt eller externt och inte själv ansvara för genomförandet av alla olika arbetsuppgifter.

Närbild på Maryem Nasri som håller föreläsning om SEO för bloggare i Åre.Det är få som kan hålla en hög nivå på grafisk formgivning, teknisk SEO, textanalys, adwords-annonsering och samtidigt skriva kreativa texter samt bygga relationer med influencers. Ändå söker företag ofta en person till marknadsavdelningen som förväntas göra allt själv!

Medarbetare behöver rätt förutsättningar

De företag som är seriösa med sina e-handelssatsningar ger rätt förutsättningar för sina medarbetare. Rätt förutsättningar innebär att specialister får möjlighet att grotta ner sig i detaljer och har tid avsatt för att följa senaste uppdateringarna inom sitt specialistområde. Rätt förutsättningar innebär att generalister har tillgång till resurser i form av specialistkompetens, antingen inhouse eller via konsulter. Rätt förutsättningar innebär också att ha möjlighet att vidareutbilda sig, genom att läsa branschmagasin och bloggar samt genom att gå på kurser och konferenser.

E-handeln är inne i en starkt föränderlig fas

Kompetensnivån skjuter i höjden när byråer och e-handlare finslipar sina strategier och anlitar specialister. Nya funktioner i form av artificiell intelligens (AI), virtuell verklighet (VR), blockchain och mycket annat vinner mark och används av allt fler företag. Det gäller då för e-handlare att hänga med i utvecklingen!

Några specialistroller

UX-designer 

En person som är specialist på att skapa användarvänlig webbdesign. Även om alla webbdesigners har läst om användarupplevelser (User Experience, UX) så är inte alla lika fokuserade på den aspekten av design.

I mitt arbete som projektledare för SEO hade jag flera kunder vars webbdesigners hellre gjorde snygg design än användarvänlig design som leder besökarna till ett köp eller annan konvertering. Hos en av mina kunder sjönk konverteringsgraden när de tog in en webbdesigner som bytte färger på sajten. Designern tyckte inte om för skarpa kontraster och ville att logotyp, menyrad och knappar på sajten skulle ha en enhetlig färgskala i olika nyanser istället för kontrasterande färger. Färgen på texter dämpades också, vilket gjorde det svårt för många att läsa information på sajten. När jag nu tittar på deras sajt ser jag att de har gjort ett nytt omtag med skarpare kontraster och fler färger, vilket underlättar för besökare och ökar konverteringen.

Google Adwords specialist

Även om Google har ett display-nätverk där bildannonser visas på bloggar och andra webbplatser så sker den största delen av försäljningen via textannonser som visas vid sökningar på Google. De som jobbar med Google Adwords djupdyker i textformuleringar i annonser, men också på webbplatsens landningssida. En Google Adwords specialist ska också vara intresserad av siffror och statistik då mycket av arbetet går ut på att analysera olika nyckeltal.

Jag minns en gång när jag gjorde en jämförande analys mellan olika språk. Sökfrasen var densamma ”operabiljetter i London”, men av någon anledning konverterade den franska sökfrasen extremt dåligt jämfört med svenska, danska och andra språk. Enligt mina kollegor borde den franska sökfrasen konvertera bättre, då intresset för opera enligt dem är väldigt stort i Frankrike. Vår adwords-byrå hade testat olika varianter i annonserna, men ingen av dem var fransktalande så de fick hjälp av översättare. Jag pratar franska, men har inte studerat franska på över 20 år så jag var lite osäker på min skriftliga förmåga. Efter att ha tagit en titt på landningssidan såg jag några meningar som inte riktigt kändes rätt. Jag skrev om dem och strax därefter såg vi ett kraftigt uppsving i antal bokade opera-biljetter.

Influencer Marketing Manager

En person som letar upp influencers som är relevanta för företagets varumärken och som bygger långvariga relationer med influencers. Det kan vara influencers som redan skrivit om varumärket, som har skrivit om liknande varumärken eller som på andra sätt har en relevant profil. Att hitta rätt influencers att samarbeta med är tidskrävande. Influencers finns på många olika sociala medieplattformar, så det gäller att veta vilka plattformar som är mest relevanta för företaget men också vilka krav på uppföljning som finns. Det är till exempel lättare för bloggare att driva trafik till e-handlare än för snapchattare att göra detsamma. Även om det går att mäta influencer marketing i antal klick och köp så går det fulla värdet inte att mäta, då influencer marketing till skillnad från exempelvis Adwords också bygger varumärket på längre sikt.

Generalist som gillar att jobba med specialister

Ovanstående är bara några exempel på specialistkompetenser som krävs för att driva en framgångsrik e-handel. Själv kan jag med stor möda sätta samman bildannonser i Photoshop, men jag skulle aldrig ge mig på att designa en webbplats (har försökt med min egna en gång och det såg inte klokt ut). Jag är bättre på att se vad som saknas, eller vad som behöver ändras än att själv designa. Även om jag var riktigt skarp på Adwords när jag jobbade med det så blir jag lätt uttråkad av att hantera Adwords-konton. Det passar inte min personlighet, men jag vet många som tycker det är superspännande att grotta ner sig i textanalys och analys av olika nyckeltal. Det härliga med att leda ett team specialister är att få ta del av deras energi och vetgirighet, att få nörda ner sig tillsammans med dem samtidigt som en får lyfta blicken och lägga långsiktiga strategier som balanserar olika delar av e-handel.

Hur ser uppdelningen mellan olika roller ut där du jobbar?

När du söker jobb bör du fundera över vilken roll som passar dig bäst. Vilka är dina styrkor och svagheter som person och vilka kunskaper har du gällande de olika ämnesområdena? Du bör också fundera över hur uppdelningen mellan olika roller ser ut på företaget där du söker jobb. Vilka roller och kompetenser finns? Finns det en plan för att komplettera med nya roller och tjänster, antingen genom att anställa eller genom att anlita konsulter? Organisationsstrukturen kan också avslöja en del om hur företaget ser på onlinemarknadsföring. Är det en egen avdelning med plats i ledningsgruppen, eller ingår onlinemarknadsföring i en mer traditionell marknadsavdelning?

Intensiv start på frilanslivet!

Min första dag som frilans trodde jag skulle bli lugn, men det blev en otroligt intensiv dag. Tiden därefter har också varit intensiv, så det är först nu jag fått tid att sätta mig ner och skriva lite. Jag hade bokat in mig på en besöksdag på ett kontorshotell som kallas The Castle. Själv sitter jag just nu på WorkAround, men de kommer stänga kontoret jag sitter på i april och jag tycker det är spännande att se hur olika kontorshotell fungerar. Kontorshotell är kontor där små företag kan hyra in sig. Det brukar gå att hyra eget rum, en egen plats i ett gemensamt rum eller tillgång till skrivbord utan någon bestämd plats. Om inte WorkAround öppnar någon annanstans kanske jag hamnar på The Castle, eller något annat kontorshotell med frilansare som jag kan samarbeta med.

Första dagen som frilans

vatten vid slottet utanför The Castle

The Castle hade ordnat en ”prova-på-dag” vilket jag tyckte lät spännande. Namnet ”The Castle” kommer av att de ligger granne med slottet, i Slottsbacken. Egentligen är ”The Castle” mer än bara ett kontorshotell, det är också ett ställe för kreativa människor att hitta samarbetspartners och få inspiration. Stämningen var helt fantastisk!

Dagen började med frukost på The Castle. I porten togs jag emot av en av Johan Hedén som gav mig agenda för dagen, inloggningsuppgifter till wifi och några vänliga ord. I köket satt Mirjam McBride tillsammans med några andra av The Castles medlemmar. Det kändes så härligt att kliva in genom köksdörren och mötas av Mirjams vänliga blick, så när jag hade hämtat min frukost slog jag med ner intill henne. Strax kom Terri Herrera, som liksom jag var på besök under dagen, och satte sig mittemot mig. Stämningen på The Castle var verkligen varm och jag fick känslan av att medlemmarna samarbetar mycket med varandra.

Möte kl.10

Det hade varit härligt att stanna hela dagen på The Castle, men ibland händer andra spännande saker. Redan första dagen som frilans hade jag två möten inbokade. Det första handlade om en specifik tjänst, men när vi pratade med varandra så kom det snabbt fram att det inte var en tillräcklig utmaning för mig. Vi bollade lite idéer och kanske blir det någon sorts samarbete i annan form i framtiden.

Arbetsförmedlingen

Den som inte skriver in sig på Arbetsförmedligen den första arbetslösa dagen kan gå miste om den sjukpenninggrundande inkomsten. Eftersom jag ännu inte hade hunnit få igenom registreringen av mitt företag, och heller inte börjat offerera så räknades jag som arbetslös och då måste jag skriva in mig på Arbetsförmedlingen. Som tur var så ligger ett av Arbetsförmedlingens kontor mellan mina två förmiddagsmöten, så jag kilade in där och såg till att jag blev inskriven. Det går snabbt att skriva in sig, all information behöver inte vara med på en gång. Jag fick snabb hjälp av informatörerna, hamnade i en kort kö och blev inskriven på några minuter. Det viktigaste är att grundinformationen finns, sedan kan CV och annat fyllas på senare. Jag hade förmodligen kunnat göra det själv online också, men jag hade ju ändå vägarna förbi och då kändes det bra att prata med någon för att vara säker på att det blev rätt.

Lunch på Head Agent om konsultprofil

Därefter bar det av till Head Agent som är både rekryterar och förmedlar interimstjänster. Jag hade ett lunchmöte inbokat med Leo Sjökvist för att prata om min konsultprofil. Leo hade hittat mig via LinkedIn tidigare under hösten och vi hade då diskuterat ett uppdrag. Då hade jag upplevt Leo som lite stressad, men när vi nu träffades så var han väldigt närvarande. Det kändes toppen att prata med honom om min bakgrund och vad jag vill göra framöver. Han tittade på mig och så ritade han en triangel där han skrev IT, Marknad & Projektledning i de tre hörnen och så sa han: ”Om jag förstår rätt så är du här i mitten där IT, Marknad och Projektledning möts?”. Så otroligt skönt med en rekryterare som greppar mig, som förstår värdet i att vara generalist och att ha jobbat på kundsidan och på byrå, i hierarkiska organisationer och i platta organisationer samt i massor av olika branscher. Han ringade snabbt in vem jag är och vad jag kan bidra med. Nu när Leo har koll på min konsultprofil hoppas jag att han får in förfrågningar på uppdrag som matchar min profil.

Tillbaka till The Castle för seminarium & workshop

An evolutionary perspective on organizational management

Efter mötet med Leo tog jag tunnelbanan tillbaka till Gamla stan’ för att hinna ta del av lite fler saker på The Castle. Christopher Kummelstedt höll ett seminarium och en workshop om ”An evolutionary perspective on organizational management”.

Det var spännande att höra om hans forskning och gruppens framtidsspaningar. Jag tycker själv att jag har jobbat i moderna organisationer som haft nya sätt att organisera sig, men det här var på en annan nivå än jag är van vid. Jag insåg att jag har mycket att lära mig om framtidens organisationer. Förhoppningsvis kommer jag få mer tid att läsa in mig på Christophers forskning och reflektera kring framtidens organisationsstrukturer och ledning framöver.

Hem och göra ändringar i en offert

Under seminariet surrade det till i min mobil. En kund som jag hade en avtalsdiskussion med bad mig göra några ändringar i offerten, och skicka tillbaka dem under dagen. Det var inte många ändringar, men eftersom jag hade flera möten inbokade under dagen hade jag lämnat datorn hemma. Så snart seminariet var över skyndade jag till tunnelbanan för att åka hem och göra ändringarna innan arbetsdagens slut. Jag fick iväg offerten till kunden och återvände till The Castle.

After Work på The Castle

Tillbaka på The Castle hamnade jag med ett nytt gäng i köket. De satt och filosoferade om meningen med livet, och värdet av pengar. Eller rättare sagt, om pengar verkligen betyder något eller om vi skulle klara oss lika bra utan pengar. För mig var det lite ovant med så abstrakta resonemang som de förde, så jag lyssnade mest. Det var skönt att för en stund gå helt utanför min egen komfortzon och höra, för mig, helt nya resonemang.

The Castle känns som en väldigt kreativ plats, som öppnar upp möjligheterna för olika sorters människor att mötas. Jag blev riktigt nyfiken, och hade gärna velat stanna från morgon till kväll för att bättre kunna utforska The Castle. Förhoppningsvis kommer det fler tillfällen att besöka The Castle, för till våren kommer jag ge mig ut på jakt efter nya kontorslokaler. Just det, har inte berättat att jag numera sitter på WorkArounds kontorshotell på Tegelbacken. Byggnaden håller på att renoveras och under våren kommer WorkAround flytta ut, eventuellt till nya lokaler men det är inte helt klart ännu.

Seminarium om sjukvård för äldre i Stockholms landsting

Dagen avslutades med ett kvällsseminarium där Feministiskt Initiativ Storstockholm stod som värd. Till seminariet hade sakkunniga inom ämnet sjukvård för äldre i Stockholms landsting bjudits in. Som jag berättat tidigare sitter jag i styrelsen för Feministiskt Initiativ Storstockholm, jag kom in som suppleant men är nu ledamot sedan två har klivit av sina uppdrag. Vi har som målsättning att komma in i Stockholms landsting 2018. Därför har vår vice ordförande Annelie Nordström organiserat ett flertal seminarier där företrädare för olika intresseorganisationer bjuds in att berätta om hur de ser på landstingets arbete.

Hur är det ställt med sjukvården för äldre i Stockholmsområdet?

Frågan som ställdes på det här seminariet var ”Hur är det ställt med sjukvården för äldre i Stockholmsområdet?”. Medverkande i samtalet var Elisabeth Höglund från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen av för närsjukvård, enheten för allmän medicin och geriatrik, Else-Marie Bjellkvist från PRO, Ingrid Hjalmarsson från Äldrecentrum Stockholm samt Anne-Li Rosengren och Obha Ajam Shucayb från Fackförbundet Kommunal. De samtalade om hur ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting påverkar patienterna. Det var intressant att höra olika perspektiv på lösningar som exempelvis äldremottagningar på vårdcentraler. Svårigheter för både de äldre och deras anhöriga att få en överblick över vilka alternativ som finns togs också upp. Annelie Nordström har djupa kunskaper inom området eftersom hon tidigare varit förbundsordförande för Kommunal, men det är alltid bra att höra olika perspektiv och få uppdaterad information. Just nu förbereder Annelie, tillsammans med en arbetsgrupp inom Fi, det landstingspolitiska programmet som Feministiskt Initiativ kommer gå till val med under 2018.

Livet som frilans

Maryem Nasri - frilans digital konsult och projektledareDet blev som sagt en intensiv start, med en lång och innehållsrik första dag! Under månaden som gått har jag haft möten med potentiella kunder, förberett offerter och kommit igång med ett par uppdrag. Jag jobbar också på att ta fram en grafisk profil och ett koncept för min blogg. Jag ser med spänning fram emot 2018!

Vad betyder interimsuppdrag?

Häromdagen pratade jag med en kompis om min förkärlek till interimsuppdrag och fick då frågan vad interim betyder. Det är så lätt att hamna i branschjargong och tro att alla andra hänger med, men allt som oftast är begreppen bara kända av ett fåtal. Så jag tänkte blogga lite om vad interimsuppdrag betyder, och hur jag fick mina första interimsuppdrag.

Interimsuppdrag är tillfälliga uppdrag, oftast utförda av konsulter. Vanligtvis används termen interim istället för vikariat när det inte finns någon ordinarie person som innehar rollen. Det kan vara en ny tjänst som ska utformas, eller så kan det vara en roll som blivit vakant när någon slutat. Då kan det vara aktuellt att ta in en konsult för att interimsuppdrag.

Hur jag började med interimsuppdrag

Mitt första interimsuppdrag hade jag redan 1999 som bemanningskonsult på Olsten Personalkraft. 1999 var bemanningsföretag fortfarande en relativt ny företeelse i Sverige, de blev inte tillåtna förrän 1993 då arbetsförmedlingens monopol på att förmedla tjänster togs bort. Jag hade läst på komvux några år för att förbereda mig på universitetsstudier, men var osäker på om jag skulle komma in på programmet jag hade sökt till.

Jag sökte jobb på Forex och på Olsten Personalkraft, och fick båda jobben. Jobbet på Forex kändes tryggare än det på Olsten Personalkraft, men jag skulle behöva jobba kvällar och helger vilket var svårt eftersom jag hade en liten dotter. Dessutom skulle jag inte kunna acceptera en eventuell plats på högskolan om jag tog jobbet på Forex. Jag hade länge velat läsa Språk, kultur och marknad på Södertörns högskola men visste ännu inte om jag hade kommit in eller inte. På Olsten Personalkraft var de beredda att frysa min provanställning om jag kom in på högskolan, så att jag kunde jobba in den under loven. Dessutom ville de ge mig internutbildning i olika datorprogram och växeltelefoni. Så även om bemanningsföretag hade rykte om sig att erbjuda osäkra anställningar kändes Olsten Personalkraft som ett tryggare alternativ för min framtid.

Snabba puckar med interimsuppdrag

Tiden på Olsten Personalkraft var fantastisk för mig som ung och ny i affärslivet. Jag hade några års erfarenhet av jobb inom modebranschen och så hade jag jobbat åtta månader på Trygg Hansa med administrativa uppgifter. Med min mammas hjälp hade jag lärt mig Microsoft Word, för vi hade inte datorer med Microsoft-programmen när jag gick i skolan. Hos Olsten Personalkraft fanns ett kunskapscentrum där bemanningskonsulter kunde lära sig olika program via interaktiva utbildningar. Det kändes supermodernt och lyxigt att kunna gå till kontoret och lära sig olika program mellan bemanningsuppdragen.

Tillgången till de interaktiva utbildningarna gjorde att jag kände mig högt värderad av Olsten Personalkraft och jag kände mig lojal till företaget. Därför hade jag svårt att förstå människor som tyckte synd om bemanningskonsulter. Jag fick ofta frågan när jag var ute på uppdrag om jag inte hellre ville ha ett fast jobb. Bemanningskonsulter sågs som hoppjerkor som inte kunde få riktiga jobb. Den synen finns till viss del kvar i samhället, men efter att många storföretag har sagt upp personal och sedan tagit in dem som konsulter för deras specialistkunskaper så tror jag synen på konsulter börjar förändras. Inom digital marknadsföring är det vanligt att hoppa mellan företag, att ibland vara på kundsidan och ibland på byråsidan för att sedan driva eget ett tag. Jag gillar att hoppa, för då lär jag mig nytt hela tiden. När jag är på ett jobb går jag in helhjärtat och lär mig så mycket jag kan, för jag älskar att lära mig nya saker.

För mig var tjänsten som bemanningskonsult en möjlighet att lära mig olika datorsystem för varje kund hade ett nytt system. Oftast hade jag bara ett par dagars upplärning, ibland bara några timmar. Sedan förväntades jag vara inne i rollen och kunna sköta ruljangsen under semesterveckor, eller i väntan på att en ordinarie person kom på plats. Som bemanningskonsult lärde jag mig att ställa många frågor, anteckna mycket och snabbt sätta mig in i olika strukturer, rutiner och system.

Skillnaderna mellan system är inte så stora

Det som är mest slående när man hoppar mellan företag som jag gjorde under åren som bemanningskonsult är hur små skillnader det egentligen är mellan olika system. Många gånger har rekryterare sagt att det krävs tre- till femårs erfarenhet av olika system, och att det inte räcker med att ha jobbat med liknande system. En gång lärde jag mig ett sådant system på fyra timmar. Visst fanns det nya funktioner som jag lärde mig allteftersom, men det behövdes absolut inte tre- till femårs erfarenhet för att jobba i systemet på ett effektivt och kreativt sätt. Som bemanningskonsult hade jag en bemanningschef som visste vilken kapacitet jag hade och som bokade mig på uppdrag där jag lärde mig nya system. Jag har efter några timmars upplärning blivit ”super user” som haft i uppgift att lära andra på företaget hur ett system fungerar. Sådant är svårt att få fram i ett CV eller på en jobbintervju om inte rekryteraren och det rekryterande företaget har förståelse för att alla människor har olika inlärningskurvor. Därför är jag tacksam att jag hade möjlighet att jobba som bemanningskonsult och få prova på olika system, men också olika sorters företag och olika branscher.

Det var spännande att en dag vara Office Manager på Framfab Innovation för att några veckor senare sitta som marknadskoordinator på Goldman Sachs, eller hoppa in som inköpsassistent på Statoil.

Interimsuppdrag ger kunskap om kulturella skillnader

Jag lärde mig mycket om olika branscher, och olika företagsstrukturer. Mycket av den kunskapen hade jag användning av i mina studier i företagsekonomi, men också när vi läste etnologi och pratade om kulturella skillnader.

Ofta efterfrågas branschkunskap på vanliga arbetsintervjuer, men att ha jobbat hos en konkurrent är inte alltid den bästa förutsättningen för att lyckas i jobbet. Företag i samma bransch bygger upp olika företagskulturer för att stå ut i mängden. Den som är van att jobba i ett stort företag med avancerade systemstöd och etablerade rutiner kan ha svårt att hoppa in på ett snabbväxande företag som använder sig av ett lapptäcke av gratis molntjänster för att driva verksamheten. De kulturella skillnaderna mellan företag inom samma bransch kan ibland vara större än kulturella skillnader mellan företag i olika branscher. Visst finns det roller där kunskap om branschen är en fördel för nyanställda, men det är värt att ta sig en extra funderare på hur viktigt det egentligen är.

När jag började på Olsten Personalkraft fick vi inte prata om vilka uppdrag vi hade haft. Det rådde total sekretess kring kunduppdragen för att inte kunder skulle kunna försöka få information om konkurrenter. Därför var inte branschkunskap något som lyftes fram när våra CVn skickades till kunder, eller när vi gick på intervjuer. Istället var det kunskaper inom olika specialistområden, snabba inlärning och erfarenhet av olika roller som stod i fokus.

Interimsuppdrag måste ofta tillsättas med kort varsel och då är det viktigt att konsulten snabbt känner av företagskulturen, sätter sig in i hur systemen fungerar och kommer in i arbetet på kortast möjliga tid. Interimsuppdrag ska avlasta organisationen så att arbetet flyter på som vanligt tills tjänsten kan tillsättas mer långvarigt.

Olsten Personalkraft blir Adecco

När Adecco tog över så flyttade man till nya lokaler, nu var det viktigare att ha bottenplan och synas i skyltfönstren än att ha kunskapscentrum för konsulterna. Jag upplevde det som ett stort skifte i företagskultur där relationen mellan bemanningskonsult och bemanningschef blev allt mer anonym. Uppdragen var inte längre lika välmatchade när det kom till mina kunskaper och hur min personlighet passade med kundernas företagskultur. För mig var det matchningen mot kunskaper och personlighet, tillsammans med möjligheten att lära mig nytt på kunskapscentrum som var så fantastiskt med jobbet på Olsten Personalkraft. Tänk att alltid ha bra chefer, för att du alltid matchas mot företag som passar dig och där du kan utvecklas. Det var underbart!

Förkärlek till interimsuppdrag

interimsuppdrag - Maryem Nasri ute på stan' mellan uppdrag, bild tagen av fotograf Ida Frid

Så här i backspegeln kan jag se att förändringen kanske inte bara berodde på att Adecco tog över, utan också på att marknaden var otroligt mycket mer konkurrensutsatt vid den här tidpunkten. Antalet bemanningsföretag och privata rekryteringsföretag exploderade efter millenieskiftet, det var hård konkurrens om uppdragen och det gällde för bemanningscheferna att ha hög beläggning. Att ha ett kunskapscentrum som inte alltid var fullsatt blev så klart dyrt, och när en verksamhet växer snabbt är det svårt att hålla kvar de personliga banden. Ett år efter att jag hade avslutat mina studier valde jag att ta en fast tjänst på ett företag, men jag kommer nog alltid ha en förkärlek till interimsuppdrag.

Fotograf är väl inget riktigt jobb?

Är fotograf ett riktigt jobb? Jag menar, vem som helst kan väl ta lite bilder? Hur svårt kan det vara? Jag fotar varje dag. Idag kan ju till och med ett barn ta bilder med en mobilkamera. Själv fotar jag allt möjligt: föreläsningsslides, natur, mat, vänner och familj, mig själv och massor av annat. Så du kan väl ändå inte tycka att fotograf är ett riktigt jobb?

Vad är ett riktigt jobb?

Kamera med självutlösare - är fotograf ett riktigt yrke?Känner du igen frågorna? Inte? Prova att byta ut fotograf mot bloggare så kanske frågorna känns mer bekanta. Jag hör ofta folk som ifrågasätter om det är ett riktigt jobb att blogga. Trots att andelen som försörjer sig helt eller delvis på att blogga stadigt ökat det senaste deceniet så fortsätter ifrågasättandet. Bloggande ses som en hobby för unga tjejer, något som de kommer växa ifrån så småningom.

Dagens outfit bara en hobby?

Att ta en bild om dagen med ”dagens outfit” tycks för många vara enkelt och banalt. Det är så lätt att förringa unga tjejers intressen, men också deras driv, kunskap och talang. Att ta en bild om dagen kräver uthållighet. Hur många ungdomar har en hobby som de utövar helt själva varje dag utan en tränare? Hur många ungdomar har en helt egen vision av sitt arbete och lägger själva en planering? Hur många ungdomar söker upp information och kurser för att bli bättre i sin hobby? Allt det här gör bloggare som lägger upp ”dagens outfit”. Det krävs ett driv för att klara av det. Att dessutom behöva utstå elaka kommentarer i bloggens kommentarsfält och av familj, vänner och bekanta kräver styrka.

Dagens outfit kräver planering, men också trendkänslighet utan att följa strömmen. Förutom att skriva texter och lägga upp bilder är bloggarna stylister som tar fram inspirerande outfits. Den som inte kan addera en personlig touch till sin outfit, sina bilder eller sina texter blir inte framgångsrik. Vissa bloggare får hjälp av en fotograf, men många fler än jag trodde använder sig av fotoutlösare. Jag har sett fantastiska bilder tagna med fotoutlösare, där bloggaren är både modell och fotograf på samma gång. Dessutom bearbetar många sina egna bilder för att de ska få rätt ljussättning, ett enhetligt bildspråk och ett intressant fokus.

Är bloggande ett riktigt jobb eller en hobby?

För mig är bloggen en hobby, även om jag skriver om jobbrelaterade saker. För andra är bloggen ett jobb, som de försörjer sig på. Jag hör ibland argumentet att bloggande inte är ett riktigt jobb, för att det inte finns några utbildning i att blogga. Det finns många yrken som inte kräver utbildning, och även om det går att utbilda sig inom konstärliga yrken så krävs det också ett visst mått av naturbegåvning för att exempelvis bli en framgångsrik fotograf eller författare.

Fotografer och författare

Många bloggare jag träffat är både fotografer och författare. De tar bilder på sig själva med fotoutlösare men fotar också mat, natur och massor av annat. En del har utbildning i fotografering, andra är självlärda eller har gått enstaka kurser. Vissa är naturbegåvningar när det gäller att skriva intressanta texter, medan andra är utbildade journalister.

Bloggare måste ofta vara duktiga på många saker för att slå igenom. Förutom att bloggare skriver texter, fotar och bearbetar bilder så måste de vara duktiga på att bygga relationer till sina läsare men också till andra bloggare. De behöver vara duktiga på att sälja in sina tjänster till annonsörer eftersom de, till skillnad från journalister på tidningar, inte har någon säljorganisation som sköter den biten.

Dessutom behöver bloggare ha teknisk kompetens och kunna göra anpassningar av bloggen, eller har tillräckliga kunskaper för att kunna beställa rätt tjänster. Den som startar upp en blogg har ofta begränsade resurser att lägga på webbutveckling, men för att bloggen ska kunna växa krävs kunskaper. Vissa bloggare går kurser online för att lära sig mer, andra läser på tillräckligt för att bli bra beställare.

Bloggare har ofta specialistkunskaper

Det är inte bara modebloggare som försörjer sig på sitt bloggande. Idag finns många olika typer av bloggare som har bloggen som huvudintäkt eller en starkt bidragande källa till inkomster. Resebloggare, inredningsbloggare och teknikbloggare har alla specialistkunskaper inom sina respektive områden. Det finns också tatuerare, fotografer, HR- och ledarskapskonsulter som använder bloggen för att visa sina kunskaper och kompetens för potentiella kunder. kamera med stativ och en fågel att respresentera naturfotografer

Bloggare är inte en enhetlig yrkesgrupp, eftersom det krävs så många olika kompetenser för att driva en blogg. Vissa är starkare på bild än på text, medan andra är duktiga på teknik och design. Själv håller jag på att lära mig fotografering och till den här bloggen använder jag ofta bilder från Pixabay, där det finns bilder som är fria att använda.

Influencer Marketing växer

Allt fler företag använder sig av bloggare och andra influencers i sin marknadsföring. I början handlade det mycket om att hitta bloggare med många följare. Trenden går mot att allt fler företag ett värde i att arbeta med nischade influencers, som är specialister inom sitt område och som har en stark relation till sina läsare. Branschen försöker arbeta fram olika sätt att mäta värdet av influencer marketing, vilket är svårt då inte alla plattformar mäter besök på samma sätt. Dessutom är det svårt att mäta värdet av ”likes” eller kommentarer. Insikten att bloggar är en värdefull marknadsföringskanal för att de leverar kvalitatitvt innehåll till sina läsare växer, samtidigt som allt fler bloggare blir framgångsrika entreprenörer och konsulter.

Bloggare, ett yrke att respektera

Jag hoppas på ökad respekt för bloggare, oavsett om det är ett heltidsjobb, deltidsjobb eller en hobby. Små pikar och kommentarer sårar, och jag hör ofta bloggare som kämpar med orken när de utsatts för elaka kommentarer från läsare eller omgivnigen. Själv har jag klarat mig bra, kanske för att jag skriver om marknadsföring och inte om mode eller skönhet men det ska inte spela någon roll. Det gör mig irriterad när jag hör hur folk klankar ner på bloggare. Jag har svårt att förstå varför det är så viktigt för vissa att sprida negativitet runtomrking sig. Själv har jag otrolig respekt för bloggare, det är inget lätt jobb! <3 <3 <3

När jobbintervjun blev en mardröm & jag tackade nej

Tidigt i min karriär hade jag två jobberbjudanden som låg på bordet samtidigt. Det ena var en bank och det andra var ett bemanningsföretag. Banken var liten, ett entreprenörsdrivet företag på frammarch. Lönen på banken skulle ligga något högre än hos bemanningsföretaget.

Karriärval

Båda ville satsa på att internutbilda mig. Det som avgjorde mitt val var att jag hade sökt till högskolan. Om jag kom in så skulle jag inte kunna jobba heltid på banken, och de ville ha ett långsiktigt åtagande. Bemanningsföretaget var villiga att satsa på mig även om jag började studera.

Jag valde Olsten Personalkraft, som bemmaningsföretaget hette. Där fick jag internutbildning i hur man använder olika telefonväxlar och serviceskola för receptionister. De hade också ett utbildningscenter där anställda kunde lära sig Microsoft Office och Adobe-program. Olsten Personalkraft köptes efter några år upp av Adecco. Jag blev kvar drygt sju år på Olsten Personalkraft/Adecco, men ett år efter examen gick jag vidare till Plockmatic.

Positiv känsla av banken

Den positiva känslan från rekryteringsprocessen satt kvar och ytterligare några år efter avslutad examen såg jag min möjlighet att få jobba på banken. De sökte personal till marknadsavdelningen. Nu skulle de digitaliseras och jag hade jobbat med digital kommunikation. Jag hade också lärt mig Adwords och lite SEO (det här var innan jag jobbade på Carnaby). Jag sökte och blev kallad till intervju.

Blivande chefen inledde intervjun

Det var den blivande chefen som höll i intervjun. Hon hade tidigare jobbat på en av storbankerna. På den här banken hade hon varit marknadschef tre månader och hade nu fått i uppgift att bygga upp marknadsavdelningen. Hon började med att berätta om sin bakgrund och att det här var ett entreprenörsdrivet företag. Sen sa hon att jag måste förstå att det inte är som att jobba på ett storföretag. Jag frågade mig själv om hon hade sett mitt CV. Det enda ”storföretaget” på mitt CV var Adecco och där hade jag ju hoppat runt. De storföretag jag hade jobbat på som Ericsson, Statoil och Scania stod inte utskrivna eftersom de var del av uppdrag jag hade på Adecco. Däremot stod entreprenörsdrivna företag på mitt CV: Plockmatic, E-space och Constant. Som flest hade jag haft ca 30 kollegor på Plockmatic, där hade grundaren precis gått i pension men de två övriga hade drivits av grundarna.

Jag sa att jag har jobbat på entreprenörsdrivna företag tidigare, och att jag förstår att ”man får hugga in där det behövs”. Hon verkade inte lyssna. Hon satt med mitt CV och intervjufrågorna framför sig.

Berätta lite om dig själv

Jag hade läst annonsen nogrannt och där stod det om vikten att öka synligheten online. Jag hade gjort en sökordsanalys och sett att de inte fångade upp sökord som folk använde i sitt sökande efter deras tjänster. Jag hade också analyserat deras webbplats och hittat flera saker som var riktigt dåliga, men det sa jag så klart inte. Istället berättade jag om mina erfarenheter av att jobba med onlinekommunikation och onlinemarknadsföring och hur det skulle hjälpa banken att nå sina mål. Hon antecknade flitigt och ställde följdfrågor.

Vad skulle andra säga om dig

Vad hon var mest intresserad av var vad andra skulle säga om mig. På riktigt. Jag menar inte, frågor som ”nämn tre saker dina kollegor skulle säga”. Nej, hon ville ha tio saker som mina kollegor skulle säga om mig!

Jag gav henne tio saker mina kollegor skulle säga om mig. Därefter ville hon ha tio saker min chef skulle säga om mig. Jag försökte variera lite så det inte blev exakt samma som mina kollegor. Då ville hon veta tio saker mina vänner skulle säga om mig. Jag gjorde mitt bästa och sa tio saker mina vänner troligen skulle säga om mig. Jag kände att jag hade tömt ut det mesta man kan säga om mig.

Har du några syskon?

Då frågade hon om jag har några syskon. Ja, en syster svarade jag. Kan du nämna tio saker din syster skulle säga om dig? Jag började rabbla igen. När jag var klar ville hon att jag skulle säga tio saker som jag själv skulle säga om mig. Det skulle vara nya saker, inte upprepningar av vad andra skulle säga om mig. Det blir nog svårt sa jag. Jag kan tyvärr inte komma på något mer.

Avrundning av intervjun

Jag frågade om hon kände att hon hade fått svar och om det var något mer hon ville veta om min erfarenhet. Hon tittade i sina anteckningar och så sa hon: ”du har pratat mycket om den externa webben, men vad vi behöver är någon som kan internkommunikation och det har ju du ingen erfarenhet av”. Jag blev helt paff! Ingenstans i annonsen hade det framgått att de sökte någon med erfarenhet av internkommunikation. Jag svarade att jag inte hade tagit upp det, eftersom det inte stod i annonsen men att jag hade erfarenhet av att jobba med internkommunikation. Ja, men det sa du inte svarade hon. Sedan var tiden ute och intervjun var slut.

Dålig känsla i magen

Jag gick hem med en dålig känsla i magen. Funderade över varför hon lagt upp intervjun som hon gjort. Om det var av okunnighet om hur man rekryterar, hon var ju trots allt marknadschef och inte professionell rekryterare. Eller om det var för att hon hade bestämt sig att hon inte ville ha mig. Kunde det bero på mitt namn? Hon hade ju inlett intervjun med att förklara att jag måste förstå att entreprenörsdrivna företag inte fungerar som större organisationer. Redan där hade hon ju ignorerat mitt CV.

Ville jag jobba med henne?

Jag kontaktade en tidigare chef och frågade vad jag skulle göra. Han förstod att jag som ensamstående mamma ville ha jobb, att det var svårt på arbetsmarknaden just då. Han sa också att om intervjun gick till på det sättet så skulle det bli omöjligt att jobba med henne. Det var ju trots allt hon som var den blivande chefen. Han hade helt rätt. Även om jag mot alla odds skulle få jobbet så skulle det bli omöjligt att jobba med henne. Jag skrev ett mail till henne och tackade för intervjun, men meddelade också att jag fortsatt inte ville vara med i rekryteringsprocessen.

Ska du rekrytera personal?

Forbes har sammanställt en lista på tio saker som arbetsgivare inte bör göra mot jobbkandidater. Ja, tio saker 🙂

Vad gjorde jag istället?

Du undrar säkert vad jag gjorde efteråt. Jag hade ju varit på några entreprenörsdrivna företag. Två av dem hade dragit ner på personal, ett hade lagt ner. Jag tänkte, kan de våga ta chansen så kan jag! Det kan ju inte värre att starta eget än att vänta på en neddragning eller en nedläggning som man inte kan förutse. Som anställd har man inte samma insyn i företagets ekonomi och likviditet som ägare och ledning. Jag tänkte att det därför var bättre att sätta mig själv i förarsätet och starta eget.

 Mitt första uppdrag som egenföretagare

Så här nätverkar du bäst på Linkedin_bild på Maryem Nasri från Linkedin-profil
Bild av fotograf Ida Frid, som en del av en bildbank till mitt företag.

Mitt första uppdrag som egenföretagare fick jag som underkonsult till Manpower. Uppdraget var hos två företag, som satt i samma lokaler och delade personal. Det var finansbolaget Finans AB Marginalen och Bank2, som båda drevs av entreprenören Ewa Glennow. Strax efter att jag hade börjat gick köpet av Citibanks svenska konsumentverksamhet igen. De tre verksamheterna slogs ihop och bildade Marginalen Bank. Jag jobbade med all kommunikation till privatkund online, en del offlinekommunikation samt marknadsföring mot privatkunder. Dessutom delade jag tillsammans med Lisa Hellrup, marknadsansvarig företagskund, på ansvaret för internkommunikationen.

Key Account Manager är inte en säljare!

Jag vet inte hur det kommer sig att Key Account Manager ofta översätt som säljare på svenska. Om man översätter ordagrant så är Key Account nyckelkonto, eller nyckelkund. Manager betyder ansvarig, även om det också ofta översätts felaktigt (många översätter det till chef).

Key Account Manager – Nyckelkundsansvarig

En manager är en person som ansvarar för ett område, i mitt fall ansvarar jag för nyckelkunders affiliatemarknadsföring. Mina kunder är annonsörer via affiliatenätverket zanox. Jag går igenom kundernas målsättningar som att öka försäljningen, minska kostnader, synas bättre för en specifik målgrupp eller bredda synligheten gentemot olika målgrupper. Utifrån satta mål tar jag fram förslag på samarbeten med olika publicister och kampanjupplägg.

I arbetet ingår också att sköta de dagliga kontakterna mellan annonsörer och publicister. Som stöd har jag kollegor som är specialiserade på olika publicistvertikaler. Publicistteamet består av Key Account Managers, Account Managers och Publisher Coordinators som stöttar med planering, utförande av kampanjer och kommunikation med publicister. De hjälper också till att tipsa om nya publicister, publicister som växer kraftigt samt letar efter nya publicister som kan marknadsföra annonsörernas produkter. Som Key Account Manager kan jag sälja tilläggstjänster och tilläggsprodukter till de kunder jag ansvarar över, men det gör även många projektledare utan att för den sakens skull kalla sig säljare.

Jag känner många grymma säljare!

Många gånger har jag suttit på inköpssidan och då finns inget bättre än att möta en kunnig, driven säljare som kan guida mig i köpprocessen. Jag har också jobbat som säljsupport och har då haft möjlighet att följa med säljare på möten, men också deltagit på säljkurser och läst böcker om försäljning. Försäljning kräver ihärdighet, att ha skinn på näsan och inte ta åt sig när potentiella kunder inte har tid, eller inte är intresserade. Det jag har märkt när jag har testat att sälja är att jag missar säljsignaler och har svårt att få till ett avslut. Jag önskar att jag vore en bra säljare, men jag är mer av en nätverkare. Bra på att pussla ihop folk med varandra och öppna dörrar åt andra.

Så vad heter säljare på engelska?

Hos oss kallas säljarna Sales Executive, det är möjligt att det finns fler benämningar på engelska. Vi har både lokala säljare som jobbar mot den nordiska marknaden och ett team med säljare som arbetar med att få in globala kunder. Skillnaden mellan en Key Account Manager och en Sales Executive är att Key Account Manager arbetar med befintliga kunder, och Sales Executive arbetar med att dra in nya kunder. Det finns företag där den som drar in nya nyckelkunder sedan fortsätter att ansvara för kundkontakten och utveckla kundens affär. Kanske är det därför Key Account Manager har glidit över till att ofta översättas med säljare när det egentligen betyder kundansvarig.

PPC-specialist, SEM-specialist eller Kampanjansvarig?

PPC står för Pay Per Click och är ett av de vanligaste sätten att betala för annonser på nätet. En PPC-specialist arbetar främst med textannonser på exempelvis Google, Yahoo, Eniro och Facebook.

SEM står för Search Engine Marketing och är ett bredare begrepp än PPC. SEM-specialisten arbetar med olika typer av internetmarknadsföring, såväl betalda annonser som sökmotorsoptimering. I SEM-specialistens roll ingår även annonsering i affiliatenätverk och på Facebook, Linkedin och andra sociala media plattformar.

Kampanjansvarig ansvarar för olika typer av kampanjer, det kan vara Google Adwords, Yahoo sponsrade länkar eller Affiliatemarknadsföring.

Gränserna mellan de olika rollerna kan ibland vara flytande, ofta är de en del av webbredaktörens arbete.

Marknadsassistent, Marknadskoordinator eller Marknadsansvarig?

För den som vill arbeta administrativt är Marknadsassistent ett perfekt jobb, för den som vill ta initiativ och ansvar kan assistentjobbet bli enformigt. Marknadskoordinatorn behöver kunna hantera stress då en stor del av jobbet handlar om att koordinera olika aktiviteter. Som Marknadsansvarig måste man ha koll på siffror och kunna analysera säljstatistik. Teoretiskt sett kan skillnaderna mellan de olika tjänsterna verka tydliga, men ofta är gränserna i arbetslivet flytande.

marknadskoordinator vid dator

Vad gör en Marknadsassistent?

Marknadsassistentens roll är att utföra det som Marknadsansvarig eller Marknadschef planerar. Jobbet som Marknadsassistent är ofta väldigt varierande och inkluderar allt från att skriva texter till att samla information om leverantörer eller konkurrenter.

Vad gör en Marknadskoordinator?

En Marknadskoordinator är spindeln i nätet och koordinerar olika aktiviteter. Marknadskoordinatorn samarbetar med olika avdelningar inom företaget, främst med säljavdelning, kundtjänst och produktägare. Marknadskoordinatorn ser till att olika marknadsföringsprojekt löper friktionsfritt genom att följa upp och komma med nya idéer.

Vad gör en Marknadsansvarig?

Som Marknadsansvarig är det viktigt att kunna ha helikopterperspektiv och se helhet, men samtidigt ha järnkoll på detaljerna. Finns det en assistent eller koordinator på avdelningen måste den som är Marknadsansvarig kunna delegera uppgifter, men i slutändan är det Marknadsansvarig som står till svars om något blir fel. Därför måste Marknadsansvarig vara bra på att korrekturläsa och dubbelkolla statistik och annan information.

Hur ser verkligheten ut?

På många företag är gränserna mellan de tre tjänsterna suddiga och otydliga, ofta får en Marknadsassistent eller en Marknadskoordinator ta större ansvar än vad som traditionellt sett ingå i tjänsten. Ofta med motiveringen att det är ett steg för att komma till tjänsten som Marknadsansvarig. Som ny på arbetsmarknaden är det viktigt att fundera på vilken roll man vill ha, om man är administrativ och förvaltande eller om man är dynamisk och initiativtagande. På alla företag finns det administration som måste tas itu med, därför är det bra att ställa frågan hur fördelningen på avdelningen ser ut.