seo skrivet med bokstäver från alphapet

Nej, sökord i koden hjälper inte din sajt att ranka!

Sökord i koden hjälper inte din sajt att ranka högt, i varje fall inte på Google. När vi pratar om sökoptimering i Sverige så syftar de flesta underförstått på att optimera sajter för att ranka på Google. Övriga sökmotorer som Bing/Yahoo, Eniro mfl utgör en extremt liten andel av söktrafiken till svenska sajter.

seo skrivet med bokstäver från alphapetFokus bör därför främst läggas på att ha god synlighet på Google, först när synligheten på Google är maximal kan tid läggas på att ytterligare optimera för andra sökmotorer. De allra flesta aktiviteter som görs för att ranka på Google fungerar också väldigt bra för andra sökmotorer. Det finns några små skillnader, som exempelvis att Google för länge sedan slutade använda sökord i kod som del i algoritmen för sajters relevans. Sökmotoroptimering kallas av många för sökordsoptimering, vilket lätt för tankarna till att det handlar om tekniker för att optimera enskilda sökord och inte att optimera hela sajten för sökmotorer.

Tidigare versioner av sökmotorer tog hänsyn både till text på webbsidor och text som lades i kod på sidan, men som inte kunde ses med blotta ögat av sajtens besökare. Fortfarande finns viss text i kod som Google tar hänsyn till: Titel (som besökare kan se på menyfliken i webbläsaren), Rubrik (som besökaren ser på webbsidan) och Beskrivning (som besökaren ser i Googles resultatlista). Dessa fyller alla olika funktioner både för Google och besökarna. Titeln hjälper besökaren att navigera mellan tabbar i webbläsaren. Besökaren kan ha flera olika sajter, eller sidor uppe samtidigt och klicka mellan dem genom att läsa sidornas titlar på menytabbarna. Titeln syns också tillsammans med beskrivning (Description) i sökresultatet och hjälper därmed besökaren att bedöma vilket av de tio resultat som är mest relevant. Genom att ha en intresseväckande titel och en tydlig beskrivning av sidans innehåll lockas besökare att klicka på dessa i sökresultatet för att ta del av sidans innehåll. På sidan finns rubriken som visar vad sidan handlar om och leder in besökaren i sidans text. Eftersom Google är ”blind” och inte kan se skillnad mellan rubriker och brödtext måste det finnas en kod som talar om för Google vad som är rubrik på sidan. Det är viktigt att varje sida endast har en huvudrubrik (på kodspråk heter den H1). Flera huvudrubriker gör Google förvirrad och kan uppfattas som försök till sökordsspam. Vill du ha flera rubriker på en sida så bör du använda underrubriker (precis som i en uppsats där varje kapitel har en huvudrubrik och flera underrubriker). Underrubrikerna kallas H2, H3 och så vidare. Tidigare kunde webbredaktören också använda kod för att märka upp ett antal ord som var särskilt viktiga för sidan, så kallade sökord. Sökorden missbrukades och användes ofta för att ranka sidor som egentligen var fattiga på det innehåll besökarna sökte efter. Google har därför kontinuerligt arbetat på att ersätta det systemet med textanalys. Idag kan Googles ”spindel” läsa av texter och kontext som viktas mot flera andra parametrar i skapandet av kvalitetsmått för rankning. Trycker du in för många sökord i koden kan det uppfattas som ”nyckelordsstoppning”, det vill säga att du fyller på med massor av sökord för att din sida ska verka mer relevant än den egentligen är. Oftast gör det varken till eller från om du lägger in ett par sökord, men jag rekommenderar att du istället lägger tiden på att välja en klickvänlig titel och beskrivning av sidan samt skriver text som innehåller sökord. Tänk på att det är titeln och beskrivningen som syns i Googles resultatlista, även om du inte ligger högst upp i listan kan du få besökare att klicka på din länk om du har en bra titel och beskrivning.