Kommer svenska kronor försvinna och Sverige bli ett kontantlöst samhälle?

Betalningsmodeller inom onlinemarknadsföring

Inom internetmarknadsföring används många engelska ord och förkortningar. Många gånger används de engelska orden även om det finns svenska motsvarigheter.

Betalningsmodeller inom onlinemarknadsföring

När det gäller annonsering online finns det många olika betalningsmodeller. Inom affiliatemarknadsföring, som jag jobbar med just nu, så sker betalning oftast per genomförd konvertering. Därför kallas affiliatemarknadsföring ofta också för prestationsbaserad marknadsföring. Som jag skrivit om tidigare så finns olika typer av konvertering och för att det ska kallas prestationsbaserad marknadsföring bör det ligga långt ner i konverteringstunneln, nära ett köp. CPA står för Cost Per Aquisition och kan vara antingen en försäljning eller ett prospekt i form av en ansökan för lån eller kreditkort eller registrering för nyhetsbrev och liknande. Vill man vara mer specifik kan man säga CPS Cost per Sale för försäljningar och CPL Cost Per Lead för prospektering. Om man köper affiliatemarknadsföring via ett nätverk tillkommer också nätverkets avgifter, de kan antingen redovisas separat eller inkluderas i totalkostnaden per försäljning/prospekt i en så kallad CPO-modell Cost Per Order. Adwords-annonsering betalas oftast per klick CPC Cost Per Click, men det går också att betala för visningar bannerannonsering i Googles Displaynätverk. Då betalar man per tusen visningar och måttet CPM står för Cost Per Thousand Views, där M representerar tusen enligt det latinska nummersystemet. CPM används ofta som mått för bannerreklam, men det finns också sajter som tar betalt i en fast kostnad per vecka eller månad.

CPM-kampanjer och fasta priser

När man betalar i CPM eller en fast kostnad så finns inga garantier för kampanjen. Än så länge finns inte ens enhetliga mått för att mäta visningar. Med alla olika skärmstorlekar som finns idag är det svårt för sajter att garantera antal visningar. Det händer att visningar räknas trots att annonsen legat utanför skärmen. Vissa system räknar visningar trots att annonserna inte hunnit laddas när besökaren skrollar ner. Fasta priser och CPM-kampanjer har ofta krav på höga budgetar och passar därför bäst för företag som har utrymme för en egen varumärkesbudget, utan krav på direkt prestation. Att jobba med varumärke är ett långsiktigt arbete och kräver andra typer av mätningar än försäljningssiffror, som exempelvis ökad direkttrafik till en sajt eller undersökningar som visar om konsumenter nämner varumärket spontant.

En sammanfattning av betalningsmodeller

CPM – Cost Per Thousand Views (M = Mille)

CPC – Cost Per Clic

CPL – Cost Per Lead

CPS – Cost Per Sale

CPA – Cost Per Aquisition

CPO – Cost Per Order

Detta är inlägg 29, dag 33 i intitiativet #blogg100 som går ut på att skriva ett blogginlägg om dagen med start den 1 mars 2016. Detta är inlägg 31 av 100.