Merhawit berättar om sin erfarenhet och vad hon gör idag för att främja integration

Social integration – Näringslivsuppropet

Imorse var jag på ett fantastiskt inspirerande seminarium. Jag känner ofta hopplöshet inför alla utmaningar som finns när det gäller att främja integration: myndigheter som krånglar, organisationer som inte vill samarbeta med varandra och politiker som stiftar inhumana lagar. Därför är det så underbart härligt när man ser en glimta ljus i mörkret. Idag var en sådan dag, en morgon när jag gick med lätta steg till jobbet fylld av inspiration!

Social integration – Näringslivsuppropet

Näringslivsuppropet för integration startades i Skåne i slutet av 2015 och genomfördes i form av regelbundna träffar under 2016 – både i Helsingborg och Malmö samt vid ett tillfälle under Almedalsveckan i Visby. Imorse hölls träffen på The Castle, ett co-workingställe på Slottsbacken i Gamla stan’.

60 miljoner människor befinner sig idag på flykt

Vi kan inte låtsas som att det inte berör oss. Vi måste alla hjälpas åt att skapa en bättre värld, för våra medmänniskor och för våra barn. Navid Modiri sa att ”integration är summan av delarna blir större än helheten”. Integration handlar inte om att ”hjälpa” utan om att mötas och lära av varandra, att skapa nya förutsättningar och traditioner tillsammans. Att ta det bästa av olika världar och skapa något ännu bättre, något unikt.

Navid Modiri inleder seminarium om social integration - Näringslivsuppropet på The Castle i Gamla stan, Stockholm

Viktigt att nätverka

Det som skiljde det här seminariet från många andra jag har varit på var att Navid Modiri som modererade hela tiden höll fokus på två frågor:

  • Vad kan du bidra med?
  • Vilken hjälp vill du ha?

Göteborgskramen – öppnar upp för integration

Seminariet började med att flera deltagare fick tala om varför de kommit och vad de skulle vilja ha hjälp med. Sedan möttes deltagare två och två i ”Göteborgskramen” ett sätt att skapa oväntade möten och kontakt mellan människor som inte känner varandra. Det var oväntat, obekvämt men öppnade upp deltagarna för att prata med varandra på ett sätt som sällan sker på seminarier.

Vad behövs för att öka integrationen?

Varje talare hade tre minuter på sig att berätta vad de gör, vad de kan bidra med och vad de vill ha hjälp med. Myndighetsrepresentanter, politiker, företagsrepresentanter, volontärer och människor som flytt till Sverige av olika anledningar. Alla gick fram på lika villkor, fick samma frågor och lika mycket tid.

Talarna pratade om vikten av att lära sig svenska språket, att komma in i ett sammanhang och träffa människor genom olika aktiviteter. Merhawit berättade att hon var föräldraledig de första åren i Sverige och att det sedan var svårt för henne att hitta jobb inom marknadsföring som hon jobbat med tidigare. Efter att ha jobbat några år som vårdbiträde jobbar hon nu med integrationsfrågor och hjälper nyanlända.

Merhawit berättar om sin erfarenhet och vad hon gör idag för att främja integration
Merhawit, tolk och integrationsfacilitator

Johanna som är Centerpartiets migrationspolitiska talesman, och riksdagsman, underströk vikten av att inte bara tala om vilka problem som finns utan också att ansvara för att ta fram förslag på lösningar. Jag håller med, det är viktigt att vi alla är med och löser de problem vi ser. Vi kan inte skyffla över ansvaret att hitta lösningar på politiker, utan vi måste hjälpas åt att ta fram underlag som politiker kan använda när de fattar beslut. Ofta är det dock svårt att veta var man ska börja. Johanna tipsade om att själv titta på de laghinder som finns för olika åtgärder, och ta fram förslag på lagändringar. Hon sträckte också ut en hand och sa att den som tycker det är svårt att hitta rätt personer inom det offentliga kan vända sig till henne, så försöker hon hjälpa.

Johanna Jönsson från Centerpartiets migrationspolitiska talesman berättar om politikers svårigheter och vad vi kan göra för att hjälpa till med det lagstiftande arbetet
Johanna Jönsson, riksdagsman och Centerpartiets migrationspolitiska talesman

Seminariet avslutades med att alla fick fundera på vad de kunde bidra med till det som talarna tagit upp. Några deltagare delade med sig av sina tankar. Sedan blev det mingel och jag hann prata med Johanna Jönsson om några organisationer som jag tror kan hjälpa henne att ta fram juridiska underlag. Sedan kom Max fram till mig, vilket gjorde mig glad. Vi påbörjade ett projekt tillsammans när han läste till kaospilot. Tyvärr var vi tvungna att lägga projektet åt sidan, men vi hoppas båda på att kunna hitta vägar att förverkliga det. Sedan kom en student från Hyper Island fram, hon kände igen mig från en föreläsning jag höll för några veckor sedan. Vi kom snabbt fram till att vi delar visioner inom integration. Jag hoppas hon kontaktar mig snart, för jag var lite stressad och minns inte hennes namn. Sedan skyndade jag snabbt till jobbet för just nu är det massor på gång på mitt jobb, men mer om det på måndag.

Nu är det helg, så jag avslutar med den här fina sammanställningen av seminariet!

integration är när summan blir större än delarna - en samling citat och anteckningar från de olika talarna

Foto: Naima Amaloiman

Detta är inlägg 3, dag 3 i intitiativet #blogg100 som går ut på att skriva ett blogginlägg om dagen med start den 1 mars 2016. Detta är inlägg 3 av 100.